Duplex

Een duplexonderzoek is een combinatie van echografie en kleurendoppler. Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. Een kleurendoppler meet de stroomsnelheid van het bloed. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veneuze duplex en een arteriële duplex.

Echografische onderzoeken: Echo prostaat - Echo borsten - Echo ledematen - Echo onderbuik - Echo bovenbuik - Duplex (Arteriële duplex - Veneuze duplex)