De rol van de huisarts in het diagnosecentrum

In de gezondheidszorg speelt de huisarts een centrale rol. Ook in het diagnosecentrum vertegenwoordigt hij/zij een centrale plaats. Het is de huisarts die de patiënt doorverwijst naar een specialist in het diagnosecentrum. Hij/zij wordt steeds op de hoogte gehouden door de specialist i.v.m. de behandeling van zijn/haar patiënt. Het is van groot belang dat deze communicatie vlot verloopt en dit voor zijn/haar verdere behandeling.

Indien de patiënt naar een ziekenhuis en/of geneesheer-specialist (intern of extern) moet verwezen worden, zal dat steeds met de patiënt en waar nodig ook met de verwijzende arts besproken worden.

Het is niet mogelijk om een geneesheer-specialist te consulteren op eigen initiatief, d.w.z. dat u steeds in het bezit moet zijn van een verwijsbrief (hetzij van de huisarts, hetzij van een specialist).