Financiële info

Honoraria

Onderzoeken bij een arts worden grotendeels door het ziekenfonds terugbetaald. Het resterende gedeelte van het honorarium moet door de patiënt zelf gedragen worden (= remgeld). Deze honoraria worden onmiddellijk afgerekend (bancontact, visa).
Omwille van veiligheidsredenen alsook door de nieuwe wet op de afronding van cashbetalingen, heeft de directie beslist om enkel nog betalingen via
bancontact of visa te ontvangen.  Enkel bij hoogste uitzondering kan er een overschrijving gemaakt worden.

Als u vragen heeft over de erelonen, aarzel dan niet deze te stellen. Wij wensen niet dat u als patiënt hierbij voor verrassingen komt te staan.

Voor volgende specialismen moet enkel het remgeld op de technische onderzoeken betaald worden:

  • Radiologie (dr. A. Bonhomme, dr. P. Cremers, dr. J. De Meulder)
  • Reumatologie (dr. J. Vanhoof, dr. L. Vanhoof)
  • Cardiologie (dr. D Faes, dr. D. van Lier, dr. J. Stassen, dr. P. Bertrand, dr. T. Petit, dr. T. Cools, dr. Y. Cruysberghs)
  • Gastro-enterologie (prof. dr. A. Gevers, dr. G. De Hondt, dr. N. Schils, dr. P. Jorissen)
  • Fysische Geneeskunde (dr. E. Voicikaite, dr. F. Audoor)
  • Neus-,keel-,oorziekten (dr. E. Van Dijck, dr. J.-P. Vercruysse, dr. E. Michiels)

De kosten ten laste van het ziekenfonds worden rechtstreeks door het diagnosecentrum geïnd (= derdebetalerssysteem). Voor de overige specialismen moet het volledige tarief betaald worden, d.w.z. dat u zelf naar het ziekenfonds moet stappen om een gedeelte van het honorarium te recupereren (met het getuigschrift voor verstrekte hulp).

Bezoekt u een geneesheer-specialist in het kader van een arbeidsongeval, dan worden de kosten van het onderzoek gedragen door de verzekering. Wij innen deze rechtstreeks bij de verzekering. Daarom is het steeds van belang dat u de correcte verzekeringsgegevens meebrengt (verzekeringsinstelling, polisnummer, datum arbeidsongeval, naam en adres van de werkgever).

Betreft het een schoolongeval dan komt eerst het ziekenfonds tussenbeide. Nadien kan u het remgeld van de verzekering terugvorderen. Indien het een onderzoek betreft bij een specialist die via het derdebetalerssysteem werkt, wordt u een bewijs van het betaalde remgeld door ons meegegeven. Anders dient u dit bewijs te vragen aan uw ziekenfonds.

Bent u privé verzekerd, dan zal u een bewijs meegegeven worden van het betaalde bedrag, hetgeen u moet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Mocht u niet in orde zijn met het ziekenfonds en kan u de kosten ook niet declareren bij de verzekering, raden wij u aan dit vooraf te melden aan de receptie zodat men u op voorhand de vermoedelijke kosten kan meedelen.

Buiten de honoraria zijn er nog enkele kosten die niet terugbetaald worden, dus bijgevolg volledig ten uwe laste zijn (bv. klein materiaal gebruikt tijdens de onderzoeken, sommige medicatie,…). Voor eventuele labo-onderzoeken krijgt u een rekening van het labo ‘Centrum voor Medische Analyse’.

Diagnosecentrum Noord-Limburg is een cv die geen enkele overheidssubsidie bekomt zodat de beschikbare accommodatie, het nodige instrumentarium, het dossierbeheer enz. door de coöperatieve zelf moet gedragen worden. In een evenwichtsoefening om kwalitatieve gespecialiseerde-geneeskundige diensten te kunnen blijven aanbieden, zonder in te boeten aan kwaliteit en logistieke ondersteuning worden er 4 euro beheerskosten aangerekend voor uw patiëntendossier.

Incasso

Bij het niet betalen van uw factuur voor medische kosten, gaan wij over tot de aanstelling van een incasso-kantoor. In dergelijk geval voorzien wij een procedure van aanmaning en bij uitblijven van enige reactie schakelen wij een incassobureau in.

De procedure inzake aanmaning en incasso verloopt als volgt:

  • Op de factuur staat een factuurdatum vermeld. U heeft 30 dagen om het vermelde bedrag over te maken.
  • Na vervaldatum volgt een eerste aanmaning. Hierin melden we dat, indien niet voor de nieuwe vervaldatum (30 dagen nadien) betaald wordt, er een tweede aanmaning verstuurd zal worden.
  • Na vervaldatum van de eerste aanmaning, volgt een tweede aanmaning. Hier melden we dat het dossier overgemaakt zal worden aan het incassobureau bij niet betaling.

Per aanmaning worden 9 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het incassobureau rekent verwijlintresten aan en ze verrekenen de door u verschuldigde rente conform onze algemene voorwaarden vermeld op onze facturen.