Mammografie

Onderzoek

Een mammografie bestaat uit een reeks röntgenopnames van de borsten.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is er geen specifieke voorbereiding vereist. Informeer de radioloog indien u borstimplantaten heeft. Dit is van belang bij het nemen van de mammografie.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. Hier zal een verpleegkundige u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer. De verpleegkundige geeft aan welke kledij of juwelen u moet uitdoen voor het onderzoek.
  • Er zal u gevraagd worden om met uw bovenlichaam voor het röntgenapparaat te gaan staan. De verpleegkundige plaatst uw borst op de röntgenplaat waarna de borst met een tweede plaat wordt samengedrukt. Dit is van uiterst belang om een goed beoordeelbaar beeld te krijgen. Veel vrouwen ervaren dit samendrukken als vervelend soms pijnlijk.
  • Van elke borst worden minstens twee opnames gemaakt (in verschillende richtingen).
  • Onmiddellijk nadat de beelden gemaakt zijn, controleert de verpleegkundige of de beeldkwaliteit voldoende is. Indien de beeldkwaliteit voldoende is kan u zich weer aankleden.
  • Het volledige verloop van het onderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De radioloog beoordeelt de beelden en schrijft er een verslag over. De beelden en het verslag worden zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts waarna deze u op de hoogte brengt van de uiteindelijke resultaten.

Indien uw mammografie wordt uitgevoerd in het kader van borstkankerpreventie die georganiseerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap is de verwerkingstijd een 3-tal weken. Bij een screeningsmammografie wordt uw onderzoek immers door 2 onafhankelijke radiologen bekeken. Uw onderzoek wordt bekeken door de radioloog van ons centrum en nadien door een specifiek getrainde radioloog verbonden aan UZ-Leuven.