Gastroscopie

Onderzoek

Met behulp van een flexibele tube met een kleine camera (gastroscoop) bekijkt men de binnenkant van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Tijdens deze ingreep kan men kleine ingrepen uitvoeren en/of weefselstalen nemen die nadien in het laboratorium onderzocht worden.

Voorbereiding

U moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Dit betekent dat u 5 uur vóór het onderzoek niet mag eten, drinken of roken. Voorzie vervoer naar huis want na het onderzoek mag u gedurende 12 uur niet zelf met de wagen rijden.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. Hier zal een verpleegkundige u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer. De verpleegkundige geeft aan welke kledij of juwelen u moet uitdoen voor het onderzoek.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De gastro-enteroloog schrijft een verslag van de bevindingen tijdens het onderzoek. Het verslag wordt zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts. Indien er weefsel werd afgenomen, volgen deze resultaten na ongeveer een week. Ook die resultaten worden automatisch aan uw huisarts bezorgd. De behandelende arts brengt u op de hoogte van de uiteindelijke resultaten.