Holtermonitoring

Onderzoek

Holtermonitoring of –registratie is een andere benaming voor een 24 uurs ECG onderzoek. Met dit onderzoek wordt uw hartritme gedurende 24 uur geregistreerd in een klein ECG-toestel ter grootte van een kleine handtas. Dit toestel is door middel van elektrische snoertjes verbonden met elektroden die op de borst gekleefd worden. Dit onderzoek maakt het mogelijk om hartritmestoornissen op te sporen die slechts op bepaalde ogenblikken voorkomen.

Voorbereiding

U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. U kunt gewoon eten, drinken en uw eventuele medicatie innemen. Een sterk behaarde borstkas moet minimaal geschoren worden om het contact tussen de huid en de elektroden niet te verhinderen.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. De verpleegkundige zal u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer waar de elektroden voor de registratie geplaatst zullen worden.
  • De bedoeling is dat u uw gewone dagelijkse taken uitvoert om de kans op registratie van de ritmestoornis te vergroten. Om te voorkomen dat de elektroden loskomen kunt u geen bad of douche nemen tijdens het onderzoek. Moest een van de elektroden toch loskomen kleeft u deze best zo snel mogelijk terug vast met plakband.
  • 24 uur later meldt u zich opnieuw aan op de raadpleging om het toestel te verwijderen.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De gegevens worden eerst verwerkt door de computer waarna een arts de resultaten interpreteert. Het verslag word zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts.