TILT-testen

Onderzoek

Met dit onderzoek kan gecontroleerd worden of u lijdt aan orthostatische hypotensie. Orthostatische hypotensie is het plots verlagen van de bloeddruk bij bruusk opstaan uit zittende of liggende positie. Dit kan in ernstige gevallen lijden tot flauwvallen.

Voorbereiding

U dient 3 uur vóór het onderzoek niet meer te eten noch drinken.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. De verpleegkundige zal u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer waar u plaats neemt op de kanteltafel. De verpleegkundige brengt elektroden aan op de borst om een ECG af te nemen tijdens het onderzoek. Verder krijgt u een bloeddrukmeter rond de arm en wordt er meestal een infuus geplaatst.
  • Tijdens het onderzoek wordt de tafel rechtop geplaatst en komt de patiënt herhaaldelijk van rugligging naar een halfstaande houding. De patiënt moet hiervoor geen inspanning verrichten, de tafel werkt automatisch. Gedurende het onderzoek worden de bloeddruk en hartritme gecontroleerd.
  • De test wordt als positief beschouwd wanneer u flauwvalt of wanneer u voelt dat u zal flauwvallen en er gelijktijdig veranderingen van druk en ritme optreden.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De gegevens worden eerst verwerkt door de computer waarna een arts de resultaten interpreteert. Het verslag word zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts.