Preoperatief ECG

Onderzoek

Voordat een chirurg overgaat tot operatie moet er in kaart gebracht worden of de patiënt veilig onder narcose gebracht kan worden. Tijdens de preoperatieve onderzoeken gaat men na of er problemen zijn die een narcose in de weg staan, en probeert men indien mogelijk een oplossing hiervoor te zoeken. Aan de hand van bepaalde criteria (leeftijd, reeds bestaande ziekten,…) wordt er bepaald welke preoperatieve onderzoeken noodzakelijk zijn. Een van die preoperatieve onderzoeken is een ECG (ElektroCardioGram).

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is er geen specifieke voorbereiding vereist. Een sterk behaarde borstkas moet minimaal geschoren worden om het contact tussen de huid en de elektroden niet te verhinderen.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. De verpleegkundige zal u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer waar u gaat liggen op de rug op de onderzoekstafel.
  • De verpleegkundige plaatst de elektroden op de borstkas. Het ECG-toestel meet de elektrische stromen die het hart uitzendt. U zal geen pijn ervaren tijdens dit onderzoek. Het volledige onderzoek neemt een tiental minuten in beslag.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De gegevens worden eerst verwerkt door de computer waarna een arts de resultaten interpreteert. Het verslag word zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts.