ESWT (Extracorporele shockwave therapie)

Onderzoek

Met behulp van korte en intense geluidgolven uitgestuurd door een apparaat veroorzaakt men een schokgolf in het te behandelen gebied. Deze schokgolf stimuleert de stofwisseling en bloedcirculatie in het behandelde gebied. Met deze therapie kan men chronische peesoverbelastingen en/of peesverkalkingen genezen.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is er geen specifieke voorbereiding vereist.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. Hier zal een verpleegkundige u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer. De verpleegkundige geeft aan welke kledij of juwelen u moet uitdoen voor het onderzoek.
  • U neemt plaats op de behandelingstafel. Het toestel dat de schokgolven opwekt wordt boven de te behandelen zone geplaatst. Met behulp van echo wordt de exacte plaats van behandeling bepaald, waarna het toestel in werking treedt. De meeste mensen voelen hierbij onaangename schokjes.
  • De totale behandeling duurt ongeveer tien minuten. Het aantal behandelingssessies is afhankelijk van de aandoening.

Nazorg

Om een optimaal effect te bereiken, is een combinatie met intensieve oefentherapie noodzakelijk. Deze bestaat enerzijds uit stretching om de spier soepeler te maken en zo de tractie op de pees te verminderen. Anderzijds kan de pees sterker gemaakt worden door aangepaste oefeningen.

Resultaten

De resultaten van de behandeling worden besproken met de arts die de behandeling uitvoert.