Spirometrie

Astma en chronisch obstructief longlijden (COPD) behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten in de populatie. De spirometrie is van groot belang voor de diagnosestelling en de opvolging van deze ziekten. Op een eenvoudige, pijnloze en zeer betrouwbare manier meet men de longcapaciteit om deze vervolgens grafisch uit te beelden.

Onderzoek

De spirometrie of longfunctiemeting test de dynamische longcapaciteit en de longvolumes. Het apparaat waarmee het onderzoek uitgevoerd wordt noemt men een spirometer.

Een spirometrie is een eenvoudig onderzoek, maar vergt een flinke inspanning van zowel patiënt als onderzoeker. Indien u niet echt maximaal inademt, of niet snel genoeg uitademt is de test niet betrouwbaar. Het is dus erg belangrijk om goed de instructies van de onderzoeker op te volgen.

Voorbereiding

In de uren voor de test mag u geen zware maaltijd nemen en geen zeer zware inspanningen leveren. Indien u geneesmiddelen neemt voor de longen (inhalatoren, puffs,…) mag u die niet gebruiken op de dag van de test, tenzij uw arts anders vermeld heeft.

Verloop van het onderzoek

  • Na inschrijving aan het onthaal neemt u plaats in de wachtzaal. Hier zal een verpleegkundige u ophalen en begeleiden naar de onderzoekskamer.
  • U neemt plaats in de cabine uitgerust met de spirometer. De onderzoeker zal u vragen goed rechtop te zitten. U krijgt een klemmetje op de neus en neemt het mondstuk van de spirometer goed tussen de tanden en omsluit het mondstukje goed met de lippen. Op vraag van de onderzoeker zult u zo diep mogelijk inademen waarna u zo krachtig mogelijk uitademt, totdat de longen helemaal leeg zijn. Dan ademt u opnieuw volledig in. Men zal u vragen dit enkele malen te herhalen met rustpauzes totdat er voldoende meetwaarden verzameld zijn.
  • Indien er sprake is van astma zal na toediening van een puffer een nieuwe longfunctiemeting uitgevoerd worden om dit te bevestigen.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg vereist.

Resultaten

De onderzoeker beoordeelt de resultaten en schrijft er een verslag over. Het verslag wordt zo snel mogelijk doorgestuurd naar uw behandelende arts of de specialist die het onderzoek voorschreef.